Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

free crochet pattern

Easter Bunny Eggs

 


materials

sport weight yarn (2 colors of your choice)
crochet hook 2.25 mm, or 2.5 mm
2 black safety toy eyes (ø 5mm)

tapestry needle, pins, scissor
soft stuffing

 

It doesn't matter what yarn weight you use for this pattern. Just make sure to adjust the hook size, as well as the size of the safety eyes, if you choose a different yarn then the recommended sport weight yarn.

 


crochet pattern

EN
 
Abbreviations (US terms)

ch = chain stitch
dec = decrease
dc = double crochet stitch
hdc = half double crochet stitch
inc = increase
sc = single crochet stitch
slst = slip stitch
sts = stitches
rnd(s) = rounds
tr = triple crochet stitch
°...+...°
= work all the sts between ° and ° into the same stitch
[...] ... x = repeat instructions in brackets ... times
(...) = total number of stitches worked in specific round

 

Body (Egg)

The body is worked top-down in a continuous spiral.
Make a magic loop from yarn A.

01.   sc 4 into the magic loop (4)

02.   [inc] 4x (8)

03.   [sc 1, inc] 4x (12)

04.   sc 1, inc, [sc 2, inc] 3x, sc 1 (16)

05.   [sc 3, inc] 4x (20)

06.   sc 2, inc, [sc 4, inc] 3x, sc 2 (24)

07.   [sc 5, inc] 4x (28)

08.   sc 3, inc, [sc 6, inc] 3x, sc 3 (32)

09.   [sc 7, inc] 4x (36)

10.-14.   sc 36 (5 rnds)

15.   Change to yarn B, sc 36

16.-18.   sc 36 (3 rnds)

Place the eyes between rnds 16 and 17. The distance between one eye to the other is 9 sts. Stuff the body as you go.

19.   sc 2, dec, [sc 4, dec] 5x, sc 2 (30)


20.   [dec, sc 3] 6x (24)


21.   sc 1, dec, [sc 2, dec] 5x, sc 1 (18)

22.   [dec, sc 1] 6x (12)


23.   [dec] 6x (6)

Break the yarn and close the remaining 6 stitches.

 

Bunny Ears

- make 2 -

Using yarn B, ch 8. Starting in the 2nd chain from hook, work the following stitches along the chain:

01.   sc 2, hdc 2, dc 2, then °dc 3 + tr 3 + dc 3° into the last st.
        Now work into the remaining loops along the other side of the foundation chain:
        dc 2, hdc 2, sc 2, ch 1 (22)

02.   slst 22

Break the yarn with a long rest to sew the ears onto the body, approx. at height of rnd 03. With pink yarn embroider little cheeks underneath the eyes of your Easter Bunny.

 

DE
 
Material

Häkelnadel Stärke 2,25 mm oder 2,5mm
2 Farben Baumwollgarn der Stärke 2 - fine (Sport / Baby)
2 schwarze Sicherheitsaugen oder Glasaugen (ø 5mm)
Garnadel mit stumpfer Spitze, Stecknadeln, Schere
Füllwatte

 

Abkürzungen

Abn = Abnahme (2 M mit 1 fM zusammenhäkeln)
DStb = Doppelstäbchen
fM = Feste Masche
hStb = Halbes Stäbchen
Ktm = Kettmasche
Lm = Luftmasche
M = Masche(n)
Stb = Stäbchen
Rd(n) = Runde(n)
Zun = Zunahme (2 fM in die angezeigte M häkeln)
[…] ...x
= Instruktionen in eckigen Klammern als Sequenz so oft wiederholen, wie hinter der Klammer angegeben ist, Beispiel: [...] 5x
°…+...° = Alle Instruktionen zwischen ° und ° werden in dieselbe Masche gehäkelt
(…) = Gesamtzahl der Maschen nach der Reihe oder Runde

 

Körper (Ei)

Der Körper wird von oben nach unten in einer fortlaufenden Spirale gehäkelt.
Du beginnst mit einem flexiblen Fadenring (Magic Loop) in Garnfarbe A.

01.   4 fM in den Fadenring (4)

02.   [Zun] 4x (8)

03.   [1 fM, Zun] 4x (12)

04.   1 fM, Zun, [2 fM, Zun] 3x, 1 fM (16)

05.   [3 fM, Zun] 4x (20)

06.   2 fM, Zun, [4 fM, Zun] 3x, 2 fM (24)

07.   [5 fM, Zun] 4x (28)

08.   3 fM, Zun, [6 fM, Zun] 3x, 3 fM (32)

09.   [7 fM, Zun] 4x (36)

10.-14.   36 fM (5 Rdn)

15.   Wechsel zu Garfarbe B, 36 fM

16.-18.   36 fM (3 Rdn)

Befestige die Augen zwischen Rd 16 und 17 mit einem Abstand von 9 M zwischen beiden Augen. Stopf den Körper beim Weiterhäkeln nach und nach fest mit Fülwatte aus.

19.   2 fM, Abn, [4 fM, Abn] 5x, 2 fM (30)


20.   [Abn, 3 fM] 6x (24)


21.   1 fM, Abn, [2 fM, Abn] 5x, 1 fM (18)

22.   [Abn, 1 fM] 6x (12)


23.   [Abn] 6x (6)

Schneide das Garn ab, schließ die verbliebenen 6 Maschen und vernähe die Garnenden.

 

 

Hasenohren

- mach 2 -

Schlage eine Luftmaschen-Kette aus 8 Lm in Garnfarbe B an.
Du beginnst in der zweiten Masche neben der Nadel und häkelst entlang der Lm-Kette:

01.   2 fM, 2 hStb, 2 Stb, dann °3 Stb + 3 DStb + 3 Stb° in die letzte Masche.
        Nun entlang der anderen Seite der Lm-Kette:
        2 Stb, 2 hStb, 2 fM, 1 Lm. (22)

02.   22 Ktm

Schneide das Garn mit einem langen Restfaden ab und nähe die Ohren etwa auf Höhe der  Runde 03 an den Körper (Ei).

Zuletzt stickst Du mit etwas rosa-farbenem Garn kleine Wangen unter die Augen Deines Osterhäschens.

 

CZ
 

Příze sport weight (2 barvy dle vašeho výběru)

háček 2.25 mm, or 2.5 mm

2 černá bezpečnostní očička (ø 5mm)
vyšívací jehla, špendlíky, nůžky
jemná výplň

Nezáleží, jakou přízi na tento návod použijete. Pokud použijete jinou přízi než doporučenou, je nutné tomu také přizpůsobit velikost háčku a bezpečnostních očí.

 

Zkratky

PO = pevné oko
ŘO = řetízkové oko
KS = krátký sloupek
PDS = polodlouhý sloupek
DS = dlouhý sloupek
NDS = nahozený dlouhý sloupek

°...+...° = všechna oka mezi °..+. ° uháčkujte do jednoho oka

[...] ... x = instrukce v závorce opakujte x krát

(...) = celkový počet ok v dané řadě

 

Tělo (vajíčko)

Tělo vajíčka je háčkované shora dolů v nepřerušované spirále (řady na konci neukončujeme).
Vytvořte magický kroužek (Magic Loop) z příze A.01.   4 KS do magického kroužku (4)

02.   [2 KS do následujícího oka] 4x (8)

03.   [1 KS, 2 KS do následujícího oka] 4x (12)

04.  1 KS, 2 KS do následujícího oka, [2 KS, 2 KS do následujícího oka] 3x, 1 KS  (16)

05.   [3 KS, 2 KS do následujícího oka] 4x (20)

06.   2 KS, 2 KS do následujícího oka, [4 KS, 2 KS do následujícího oka] 3x, 2 KS  (24)

07.   [5 KS, 2 KS do následujícího oka] 4x (28)

08.   3 KS, 2 KS do následujícího oka, [6 KS, 2 KS do následujícího oka] 3x, 3 KS (32)

09.   [7 KS, 2 KS do následujícího oka] 4x (36)

10.-14.   36 KS (5 řad)

15.   Změňte barvu příze na B, 36 KS

16.-18.  36 KS (3 řady)Umístěte oči mezi řadu 16 a 17. Vzdálenost mezi očima je 9 ok.
Během háčkování tělo vajíčka vyplňujte.19.   2 KS, sháčkovat 2 KS dohromady, [4 KS, sháčkovat 2 KS dohromady] 5x, 2 KS (30)


20.   [sháčkovat 2 KS dohromady, 3 KS] 6x (24)


21.   1 KS, sháčkovat 2 KS dohromady, [2 KS, sháčkovat 2 KS dohromady] 5x, 1 KS (18)

22.   [sháčkovat 2 KS dohromady, 1 KS] 6x (12)


23.   [sháčkovat 2 KS dohromady] 6x (6)Ustřihněte stávající přízi a uzavřete zbývajících 6 ok.

 

 

Zaječí ouška

- uháčkujte celkem 2 -

Přízí B uháčkujte 8 ŘO. Následující sloupky háčkujte podél řetízku (začněte od druhého oka od háčku):


01.   2 KS, 2 PDS, 2 DS, poté °3 DS + 3 NDS + 3 DS° do posledního oka.
        Nyní pokračujte v háčkování do zbývajících ok z druhé strany řetízku: 
        2 DS, 2 PDS, 2 KS, 1 ŘO (22)

02.   22 POUstřihněte dostatečně dlouhou stávající přízi a přišijte s ní ouška k tělu vajíčka, a to cca  ve výšce 3.řady.

Nakonec růžovou přízí vyšijte tvářičky pod očka vašeho velikonočního zajíčka.

 


Přeložila Jana Kňourková (@berry.cz⁣)

 

ES
 

2 colores a tu elección
ganchillo de crochet 2.25 mm, or 2.5 mm

2 ojitos de seguridad negros (ø 5mm)
aguja de tapicería, alfileres, tijeras,

relleno suave

No importa qué tipo de hilado uses para este patrón. Sólo asegúrate de usar el ganchillo que corresponda a tu elección, así como también la medida justa de los ojitos de seguridad.

 

Abreviaciones

aum = aumento

cad = cadeneta

dis = disminución
mp = medio punto

pe = punto bajo o enano

pts = puntos
pv = punto alto o vareta

pvt = punto vareta triple

pmv = punto medio alto o media vareta


rnd(s) = rondas

°...+...° = trabaja todos los puntos entre ° y ° en el mismo punto
[...] x... = repite las instrucciones entre corchetes x ... veces

(...) = total de puntos trabajados al final de la ronda

 

Cuerpo (Huevo)

El cuerpo se trabaja de arriba hacia abajo en un espiral continuo. 

Comienza con un anillo mágico (Magic Loop) usando el color A.01.   4 mp dentro del anillo mágico (4)

02.   [aum] x 4 (8)

03.   [1 mp, aum] x 4 (12)

04.   1 mp, aum, [2 mp, aum] x 3, 1 mp (16)

05.   [3 mp, aum] x 4 (20)

06.   2 mp, aum, [4 mp, aum] x 3, 2 mp (24)

07.   [5 mp, aum] x 4 (28)

08.   3 mp, aum, [6 mp, aum] x 3, 3 mp (32)

09.   [7 mp, aum] x 4 (36)

10.-14.   36 mp (5 rnds)

15.   Cambiar al color B, 36 mp

16.-18.   36 mp (3 rnds)Coloca los ojitos entre las rnds 16 y 17. La distancia entre los ojos es de 9 pts.
Rellena el cuerpo a medida que tejes.19.   2 mp, dis, [4 mp, dis] x 5, 2 mp (30)


20.   [dis, 3 mp] x 6 (24)


21.   1 mp, dis, [2 mp, dis] x 5, 1 mp (18)

22.   [dis, 1 mp] x 6 (12)


23.   [dis] x 6 (6)Corta la hebra y cierra los 6 puntos restantes.

 

 

Orejas de conejo

- hacer 2 -

Usando el color B, tejer 8 cad.
Empezando desde la 2nda cad desde el ganchillo, trabaja los siguientes puntos a lo largo de la cadena:01.   2 mp, 2 pmv, 2 pv, luego °3 pv + 3 pvt + 3 pv° en el último punto.

        Ahora trabaja en las hebras restantes del otro lado de la cadena inicial:

        2 pv, 2 pmv, 2 mp, 1 cad (22)

02.   22 peCorta la hebra, dejando un sobrante largo para coser las orejas al cuerpo, aproximadamente a la altura de la ronda número 3.

Con un poco de rosa borda las mejillas debajo de los ojitos de tu conejito de Pascuas.  


Traducido por Carla Mitrani @amourfou_crochet

 

FR
 
Matériel

Crochet 2.25 mm ou 2.5mm
2 coloris de fil Sport / Bébé taille 2 - fine
2 yeux de sécurité pour jouets, ou des yeux en verre (ø 5mm)
Aiguille à tapisserie, Épingles
Rembourrage

 

Abréviations

augm = augmentation (crochetez 2x dans la même maille)
B = bride
db = demi-bride
DB = double bride
dim = diminution
ml = maille en l’air
mc
= maille coulée
ms = maille serrée
rg(s) = rangs
[…] …x = répétez les instructions entre crochets ... fois
°… + …° = travaillez toutes les mailles entre ° et °dans la même maille

 

Corps (Oeuf)

Vous allez travailler le corps du haut vers le bas en rond, en spirales continues. Cela implique de crocheter directement dans la première maille du rg précèdent.

Avec les fils de coloris A, faites un anneau magique (Magic Loop).

01.   4ms dans l’anneau (4)

02.   [augm] 4x (8)

03.   [1ms, augm] 4x (12)

04.   1ms, augm, [2ms, augm] 3x, 1ms (16)

05.   [3ms, augm] 4x (20)

06.   2ms, augm, [4ms, augm] 3x, 2ms (24)

07.   [5ms, augm] 4x (28)

08.   3ms, augm, [6ms, augm] 3x, 3ms (32)

09.   [7ms, augm] 4x (36)

10.-14.   36ms (5 rgs)

15.   Changer pour le coloris B, 36ms

16.-18.   36ms (3 rgs)

Placez les yeux entre les rgs 16 et 17 avec une distance de 9 mailles entre les 2 yeux. Rembourrer au fur et à mesure.

19.   2ms, dim, [4ms, dim] 5x, 2ms (30)


20.   [dim, 3ms] 6x (24)


21.   1ms, dim, [2ms, dim] 5x, 1ms (18)

22.   [dim, 1ms] 6x (12)


23.   [dim] 6x (6)

Arrêter le travail en gardant suffisamment de fil pour fermer les 6 mailles restantes.

 

Oreilles du lapin

- en faire 2 -

En coloris B, réalisez une chainette de fondation de 8ml. Puis, en commençant dans la 2nde ch depuis le crochet, travailler le long de la chaînette :

01.   2ms, 2bd, 2B, °3B + 3DB + 3B° dans la dernière ml de la chaînette.
        Poursuivre le long de l’autre côté de la chaînette :
        2B, 2db, 2ms, 1ml. (22)

02.   22mc

Arrêter le fil en laissant une longueur suffisante pour coudre l’oreille au corps. Coudre les oreilles sur l’arrière du corps, approximativement à 3 rangs de distance du sommet du corps.

Avec un fil rose brodez les joues sous les yeux.

 

GR
 
ΥΛΙΚΑ

2 χρώματα βαμβακερού νήματος της κατηγορίας 2 – Fine (Sport Weight Yarn)
Βελονάκι νούμερο 2,25mm ή 2,5mm
2 μαύρα ματάκια ασφαλείας (ø 5mm)
Βελόνα για νήμα, καρφίτσες, ψαλιδάκι, απαλό υλικό για γέμισμα

Δεν έχει σημασία τι νήμα θα χρησιμοποιήσεις για αυτό το πατρόν. Αν επιλέξεις διαφορετικό νήμα από αυτό που προτείνεται, απλώς βεβαιώσου πως χρησιμοποιείς βελονάκι και ματάκια ασφαλείας κατάλληλου μεγέθους που να αντιστοιχούν στο  νήμα που έχεις επιλέξει.

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

γσα = γαϊτανάκι στον αέρα
αργ = άριχτο γαϊτανάκι
μπδ = μισό ποδαράκι
πδ = ποδαράκι
βγ = βουβό γαϊτανάκι
διπ πδ = διπλό ποδαράκι
αυξ = αύξηση (πλέκουμε 2 αργ στον ίδιο πόντο)
μσ = μείωση (πλέκουμε 2 πόντους μαζί ως 1 αργ)
γ = γύροι
°…+…° = οι οδηγίες ανάμεσα στα ° ° πλέκονται στον ίδιο πόντο
[…] x … = επανάληψη των οδηγιών που βρίσκονται στις παρενθέσεις x … φορές
(…) = συνολικός αριθμός πόντων που έχουν πλεχτεί στο τέλος του γύρου

 

ΣΩΜΑ (ΑΥΓΟ)

Το σώμα πλέκεται από πάνω προς τα κάτω σε συνεχόμενη σπείρα.
Ξεκινάς με μαγικό κύκλο (Magic Loop) χρησιμοποιώντας το νήμα Α.

01.  4 αργ μέσα στον μαγικό κύκλο (4)

02.  [αυξ] x 4 (8)

03.  [1 αργ, αυξ] x 4 (12)

04.  1 αργ, αυξ, [2 αργ, αυξ] x 3, 1 αργ (16)

05.  [3 αργ, αυξ] x 4 (20)

06.  2 αργ, αυξ, [4 αργ, αυξ] x 3, 2 αργ (24)

07.  [5 αργ, αυξ] x 4 (28)

08.  3 αργ, αυξ, [6 αργ, αυξ] x 3, 3 αργ (32)

09.  [7 αργ, αυξ] x 4 (36)

10.-14.  36 αργ (5 γ)

15.  Αλλαγή σε νήμα Β, 36 αργ

16.-18. 36 αργ (3 γ)

Τοποθέτησε τα ματάκια ασφαλείας ανάμεσα στους γύρους 16 και 17.
Η απόσταση μεταξύ τους είναι 9 πόντοι.

Γεμίζεις σταδιακά το σώμα όσο προχωράς με το πλέξιμο.

19.  2 αργ, μσ, [4 αργ, μσ] x 5, 2 αργ (30)

20.  [μσ, 3 αργ] x 6 (24)

21.  1 αργ, μσ, [2 αργ, μσ] x 5, 1 αργ (18)

22.  [μσ, 1 αργ] x 6 (12)

23.  [μσ] x 6 (6)

Κόψε το νήμα και κλείσε τους 6 πόντους που έχουν απομείνει.

 

 

ΑΥΤΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ

- πλέκουμε 2 -

Με το νήμα Β πλέξε μια αλυσίδα με 8 γσα.
Ξεκινώντας στο 2ο γσα από το βελονάκι, πλέκεις τους παρακάτω πόντους κατά μήκος της αλυσίδας:

01.  2 αργ, 2 μπδ, 2 πδ, μετά: °3 πδ + 3 διπ πδ + 3 πδ° στον τελευταίο πόντο.
       Στη συνέχεια πλέκεις στις θηλιές που έχουν απομείνει στην απέναντι πλευρά της 
       αλυσίδας:
       2 πδ, 2 μπδ, 2 αργ, 1 γσα (22)

02.  22 βγ

Κόψε το νήμα αφήνοντας αρκετή κλωστή για να ράψεις τα αυτιά στο σώμα, περίπου στο ύψος του 3ου γύρου.

Με λίγο ροζ νήμα κεντάς μικρά μαγουλάκια κάτω από τα ματάκια από το πασχαλινό κουνελάκι σου.

 

Μεταφρασμένο από Ιωάννα Παπαδοπούλου (@iwannabehara)

HU
 
Hozzávalók

sport fonal (2 tetszőleges színben)
horgolótű 2.25 mm, vagy 2.5 mm
2 fekete biztonsági szem (ø 5mm)
merkelőtű, gombostűk, olló
tömőanyag

 

Rövidítések

erp = egyráhajtásos pálca
fogy = fogyasztás
fp = félpálca, hamispálca
krp = kétráhajtásos pálca
lsz= láncszem
rp = rövidpálca
szap = szaporítás
°...+...° =  ° és ° között minden pálcát ugyanabba a szembe ölts
[...] ... x = a szögletes zárójelben lévő öltéseket kell ismételni ... alkalommal
(...) = az összes öltés száma egy adott sorban

 

Test (Tojás)

A test felülről lefelé készül folyamatos spirál horgolással.
Készíts varázspálcát (Magic Loop) az A fonalból.

01.   4 rp a varázskörbe (4)

02.   [szap] 4x (8)

03.   [1 rp, szap] 4x (12)

04.   1 rp, szap, [2 rp, szap] 3x, 1 rp (16)

05.   [3 rp, szap] 4x (20)

06.   2 rp, szap, [4 rp, szap] 3x, 2 rp (24)

07.   [5 rp, szap] 4x (28)

08.   3 rp, szap, [6 rp, szap] 3x, 3 rp (32)

09.   [7 rp, szap] 4x (36)

10.-14.   36 rp (5 kör)

15.   Válts a B fonalra, 36 rp

16.-18.   36 rp (3 kör)

Helyezd be a biztonsági szemeket 16. and 17. sor közé. A távolság a szemek között 9 szem legyen. Tömd ki a testet folyamatosan, ahogy haladsz a horgolással.

19.   2 rp, fogy, [4 rp, fogy] 5x, 2 rp (30)


20.   [fogy, 3 rp] 6x (24)

21.   1 rp, fogy, [2 rp, fogy] 5x, 1 rp (18)

22.   [fogy, 1 rp] 6x (12)


23.   [fogy] 6x (6)

Vágd el a fonalat és húzd össze a maradék 6 szemet.

 

Nyuszi fülek

- Készíts 2 darabot -

B fonallal készíts 8 lsz-et. A tűtől számított második szemmel kezdve a következő pálcákkal haladj:

01.   2 rp, 2 fp, 2 erp, majd °3 erp+ 3 krp+ 3 erp° az utolsó szembe
        most folytasd a munkát a láncszemek másik oldalán visszafelé:
        2 erp, 2 fp, 2 rp, 1 láncszem (22)

02.   22 kúszószem

Vágd el a fonalat, de hagyj egy hosszabb fonalvéget, hogy a füleket a testhez tudd varrni, kb. a harmadik sor magasságában.

Rózsaszín fonallal hímezz kis pofikat a Húsvéti nyuszinak.

 

Translation by Litresits Éva (@evalitresits)

 

IT
 

Filato tipo sport (2 colori a scelta)

Uncinetto 2.25 mm, or 2.5 mm
2 occhi di sicurezza per bambole(ø 5mm)
Ago da lana, spillini, forbici

Riempimento morbido

Non importa quale tipo di filato usi per questo schema. Se scegli un filato differente da quello raccomandato, assicurati solamente di usare un uncinetto e degli occhi di sicurezza di dimensione adeguata.

 

Abbreviazioni

cat = catenella
dim = diminuzione
MBSS = maglia bassissima

ma = maglia alta

mma = mezza maglia alta

aum = aumento

mb = maglia bassa

m = maglia/e

mad = maglia altissima

°...+...° = lavora tutte le maglie tra ° e ° nella stessa maglia

[...] ... x = ripeti le istruzioni tra le parentesi ... volte

(...) = numero totale di maglie lavorate nel giro specificato

 

Corpo (uovo)

Il corpo è lavorato dall’alto verso il basso procedendo a spirale.

Fare un anello magico (Magic Loop) con il colore A

.

01.   4 mb nell’anello magico (4)

02.   [aum] 4x (8)

03.   [mb 1, aum] 4x (12)

04.   mb 1, aum, [mb 2, aum] 3x, mb 1 (16)

05.   [mb 3, aum] 4x (20)

06.   mb 2, aum, [mb 4, aum] 3x, mb 2 (24)

07.   [mb 5, aum] 4x (28)

08.   mb 3, aum, [mb 6, aum] 3x, mb 3 (32)

09.   [mb 7, aum] 4x (36)

10.-14.   mb 36 (5 giri)

15.   Cambia con il colore B, mb 36

16.-18.   mb 36 (3 giri)Posizionare gli occhi tra il giro 16 e 17. La distanza tra gli occhi è di 9 maglie.
Riempi il corpo mentre prosegui.19.   mb 2, dim, [mb 4, dim] 5x, mb 2 (30)


20.   [dim, mb 3] 6x (24)


21.   mb 1, dim, [mb 2, dim] 5x, mb 1 (18)

22.   [dim, mb 1] 6x (12)


23.   [dim] 6x (6)

Taglia il filo e chiudi le rimanenti 6 maglie.

 

Orecchie del coniglio

- fare 2 -

Usa il colore B, 8 cat.
Inizia nella seconda catenella dall’uncinetto, lavora le maglie seguenti lungo la catenella:


01.   mb 2, mma 2, ma 2, poi °ma 3 + mad 3 + ma 3° nell’ultima maglia.
        Ora lavora lungo l’altro lato della catenella di fondazione:
  
      ma 2, mma 2, mb 2, cat 1 (22)

02.   mbss 22Taglia il filo lasciando una lunga gugliata di filo per cucire le orecchie sul corpo approssimativamente all’altezza del terzo giro.

Con il colore rosa ricama delle piccole guance sotto gli occhi del tuo Coniglio di Pasqua.

 

TRANSLATION by Cristina Olivetti (@my_craf_t⁣)

 

NL
 
MATERIAAL

Haaknaalden 2,25 mm, of 2,5 mm
Twee kleuren Sport / Baby garen geschikt voor 2 mm – fijn
Veiligheidsogen, of glas ogen, 1 paar van Ø 5mm
Maasnaald, Kopspelden, Steek Markers, Schaar
Zachte Vulling (zoals Polyfiber vulling)

 

AFKORTINGEN

dstk = dubbel stokje
hstk
= half stokje
hv = halve vaste
-l = losse
rnd(s) = ronde (s)
st(s) = steek(en)
stk = stokje
v = vaste
2v in 1st = meerderen (2v in dezelfde steek)
2v-samen = minderen (haak 2 steken samen als 1v)
[…] ...x = herhaal de instructies tussen de haakjes zoveel maal als aangegeven achter de haakjes, bijvoorbeeld: [...] 5x
°…+...° = haak de instructies tussen °...° allen in dezelfde steek of lus
(…) = totaal aantal steken aan het eind van de regel genoemd

 

Lichaam (Ei)

Werk het lichaam van boven naar beneden, in een spiraalvorm.
Met garen A, maak een magische ring (Magic Loop).

01.   4v in de magische ring (4)

02.   [2v in 1st] 4x (8)

03.   [1v, 2v in 1st] 4x (12)

04.   1v, 2v in 1st, [2v, 2v in 1st] 3x, 1v (16)

05.   [3v, 2v in 1st] 4x (20)

06.   2v, 2v in 1st, [4v, 2v in 1st] 3x, 2v (24)

07.   [5v, 2v in 1st] 4x (28)

08.   3v, 2v in 1st, [6v, 2v in 1st] 3x, 3v (32)

09.   [7v, 2v in 1st] 4x (36)

10.-14.   36v (5 rnds)

15.   ga verder met garen B, 36v

16.-18.   36v (3 rnds)

Plaats de ogen tussen rnd 16 & 17 met een afstand van 9 steken tussen beide ogen.
Vul het lichaam terwijl je blijft werken.

19.   2v, 2v-samen, [4v, 2v-samen] 5x, 2v (30)


20.   [2v-samen, 3v] 6x (24)


21.   1v, 2v-samen, [2v, 2v-samen] 5x, 1v (18)

22.   [2v-samen, 1v] 6x (12)


23.   [2v-samen] 6x (6)

Knip het garen afen, sluit de overige steken en verberg de uiteinden binnen het lichaam.

 

 

Konijnenoren

- werk 2 -

Maak een opzetketen van 8-losse met garen B.
Begin in de 2e steek vanaf de haaknaald:

01.   2v, 2hstk, 2stk, °3stk + 3dstk + 3stk° in de laatste losse.
        Vervolg langs de andere kant v/d opzetlosse: 2stk, 2hstk, 2v, 1-l. (22)

02.   22hv

Naai de oren aan het lichaam, op ongeveer de hoogte van rnd.
Met roze garen borduur net onder de ogen van de paashaas.

 

PL
 

Włóczka typu sport (2 kolory)

szydełko 2.25 mm, albo 2.5 mm

para czarnych bezpiecznych oczek (ø 5mm)
igła, szpilki, nożyczki
wypełnienie

Nie ma znaczenia jakiej włóczki użyjesz do wzoru. Jeśli użyjesz innego rodzaju niż polecana „sport” to dobierz odpowiedni rozmiar szydełka i bezpiecznych oczek.

 

Rövidítések

o = oczka

o.ł. = oczko łańcuszka
o.ś. = oczko ścisłe

ps = półsłupek

psn = półsłupek nawinięty
s = słupek
sp = słupek podwójny

V = zwiększenie – dwa półsłupki w jednym oczku

^ = zmniejszenie – jeden półsłupek z dwóch oczek

°...+...° = przerób wszystko pomiędzy ° a ° w jednym oczku

[...] x... = powtórz wzór w nawiasach ... razy

(...) = suma oczek w rzędzie

 

Ciało (jajko)

Ciało jest robione od góry do dołu rzędami spiralnymi (nie kończymy rzędu oczkami ścisłymi) 
Zrób magiczne kółko (MR) kolorem A.01.   4 ps w MR (4)

02.   [V] x4 (8)

03.   [1 ps, V] x4 (12)

04.  1 ps, V, [2 ps, V] x3, 1 ps (16)

05.   [3 ps, V] x4 (20)

06.   2 ps, V, [4 ps, V] x3, 2 ps (24)

07.   [5 ps, V] x4 (28)

08.   3 ps, V, [6 ps, V] x3, 3 ps (32)

09.   [7 ps, V] x4 (36)

10.-14.   36 ps (5 rzędów)

15.   Zmiana koloru - włóczka B, 36 ps

16.-18.  36 ps (3 rzędy)Umieść oczka pomiędzy 16 a 17 rzędem w odległości 9 oczek od siebie.
Wypełniaj na bieżąco. 19.   2 ps, ^, [4 ps, ^] x5, 2 ps (30)

20.   [^, 3 ps] x6 (24)

21.   1 ps, ^, [2 ps, ^] x5, 1 ps (18)

22.   [^, ps 1] x6 (12)

23.   [^] x6 (6)Zakończ i zamnij robótkę.

 

Królicze uszka

- zrób 2 -

Używając włóczki koloru B zrób 8 o.ł.
Zaczynając od 2 oczka od szydełka przerób wzdłuż łańcuszka:


01.   2 ps, 2 psn, 2 s, °3 s + 3 sp  + 3 s° w ostatnim o.

        Teraz pracuj po drugiej stronie łańcuszka:

        2 s, 2 psn, 2 ps, 1 o.ł. (22)
02.   22 o.ś.Utnij nitkę pozostawiając dłuższy koniec do przyszycia. Umieść uszka na wysokości 3 rzędu i przyszyj do ciała. Różową włóczką możesz wyszyć rumieńce pod oczkami Twojego wielkanocnego króliczka.


TRANSLATION by Natalia Pendolska (@maskocialki⁣)

 

PT
 

Linha esporte: 2 cores a sua escolha
Agulha de crochet: 2.25mm ou 2.5 mm
1 par de olhos para amigurumi: 5 mm (diametro)
Agulha para tapeçaria
Alfinetes
Tesoura

Enchimento macio (fibra siliconada)

Não importa a espessura da linha escolhida para esse trabalho. Só tenha certeza que seja adequada para o tamanho da agulha e que possa prender os olhos de segurança, caso você escolha uma linha diferente da recomendada.

 

Abreviações
aum = aumento
carr(s) = carreiras
corr = correntinha
dim = diminuição
mpa = meio ponto alto
p = pontos
pa = ponto alto
pad = ponto alto duplo
pb = ponto baixo
pbx = ponto baixíssimo
°...+...° = trabalhe todos os pontos entre ° e ° dentro do mesmo ponto.
[...] ... x = repetir as instruções nos colchetes … vezes.
(...) = número total de pontos trabalhados em uma carreira em específico.

 

CORPO (OVO)

O corpo é trabalhado de cima para baixo em espirais contínuas.
Faça um anel mágico com a linha A.

01.   4 pb dentro do anel mágico (4)

02.  [aum] 4x (8)

03.   [pb 1, aum] 4x (12)

04.   pb 1, aum, [pb 2, aum] 3x, pb 1 (16)

05.   [pb 3, aum] 4x (20)

06.   pb 2, aum, [pb 4, aum] 3x, pb 2 (24)

07.   [pb 5, aum] 4x (28)

08.   pb 3, aum, [pb 6, aum] 3x, pb 3 (32)

09.   [pb 7, aum] 4x (36)

10.-14.   pb 36 (5 carr)

15.   Troque para a linha B, pb 36

16.-18.   pb 36 (3 carr)

Coloque os olhos entre as carreiras 16 e 17. A distância de um olho para o outro é de 9 pontos. Encha o corpo conforme vai fazendo.

19.   pb 2, dim, [pb 4, dim] 5x, pb 2 (30)

20.   [dim, pb 3] 6x (24)

21.   pb 1, dim, [pb 2, dim] 5x, pb 1 (18)

22.   [dim, pb 1] 6x (12)


23.   [dim] 6x (6)

Corte a linha e feche os 6 pontos restantes.

 

ORELHAS DE COELHO

- Faça 2 -

Usando a linha B, corr 8.
Comece no 2° ponto a partir da agulha, trabalhe seguindo os pontos da correntinha:


01.   pb 2, mpa 2, pa 2, depois °pa 3 + pad 3 + pa 3° dentro do último ponto.
        Agora trabalhe dentro dos pontos restantes do outro lado da correntinha:
        pa 2, mpa 2, pb 2, corr 1 (22)

02.   pbx 22


Corte a linha e deixe um longo pedaço, costure as orelhas ao corpo, aproximadamente na terceira carreira. Com a linha rosa borde pequenas bochechas abaixo dos olhos do seu Coelho de Páscoa.
 


Traduzido por
Maittê Rodrigues (@noirpaquerette)
e
Ana Paula Lemos (@aplemosbrancaccioa)

 

SE
 

sportsragg garn (2 färger som ni väljer)
virknål 2.25 mm, eller 2.5 mm
2 st svarta säkerhetsögon (ø 5mm)

tapisserinål, knappnålar, saxar, polyestervadd till
leksaker

Det spelar ingen roll vilken garn ni använder för detta mönster. Var noga med att justera den virknålsstorlek och storleken på säkerhetsögonen om ni väljer ett annat garn än  rekommenderade sportsragg garn.

 

Förkortningar

dst = dubbelstolpe
fm
= fastmaska
hst
= halvstolpe
lm
= luftmaska
m = maska
minsk
= minskning
ökn = ökning
sm = smygmaska
st = stolpe
v = varv
°...+...° = virka alla maskor från ° till ° i samma maska
[...] ... x = upprepa anvisningarna  inom parentes... gånger
(...) = totalt antal maskor virkade varvet runt

 

Kropp (Ägg)

Kroppen virkas runt i spiral, bind inte ihop varvet.
Gör en justerbar ring (Magic Loop) med garn A.

01.  4 fm i ringen (4)

02.  [ökn] 4x (8)

03.  [1 fm, ökn] 4x (12)

04.  1 fm, ökn, [2 fm, ökn] 3x, 1 fm (16)

05.  [3 fm, ökn] 4x (20)

06.  2 fm, ökn, [4 fm, ökn] 3x, 2 fm (24)

07.  [5 fm, ökn] 4x (28)

08.  3 fm, ökn, [6 fm, ökn] 3x, 3 fm (32)

09.  [7 fm, ökn] 4x (36)

10.-14. 36 fm (5 varven)

15. Byta till garn B, 36 fm

16.-18.  36 fm (3 varven)

Placera ögonen mellan varvet 16 och 17.
Avståndet mellan ett öga till det andra är 9 maskor.

Stoppa kroppen med vadd.

19.  2 fm, minsk, [4 fm, minsk] 5x, 2 fm (30)

20.  [minsk, 3 fm] 6x (24)

21.  1 fm, minsk, [2 fm, minsk] 5x, 1 fm (18)

22.  [minsk, 1 fm] 6x (12)

23.  [minsk] 6x (6)

Ta av garnet och sy ihop det lilla hål som återstår.

 

Kaninöron

- gör 2 -

Med garn B, virka 8 lm.
Börja i andra lm från nålen och virka följande maskor på kedjan:

01.  2 fm, 2 hst, 2 st, sedan °3 st + 3 dst + 3 st° i sista maska
Virka nu i de aterstående looparna längs andra sidan av grundkedjan:
2 st, 2 hst, 2 fm, 1 lm (22)

02.  22 sm

Ta av garnet med en lång garnänd för att sy öronen på kroppen, ca. vid varvet 3.
Med rosa garn brodera små kinder under ögonen på din Påskkanin.ÖVERSÄTTNING Sedef Kürüm Kömürcü @sedefkurum

TR
 

sport weight yarn/koton ip (istediğiniz 2 renk)

tığ 2.25 mm, veya 2.5 mm

2 adet kilitli göz (ø 5mm)

yün iğnesi, toplu iğne, makas

elyaf dolgu malzemesi

Bu tarif için kullandığınız ipin kalınlığı önemli değil. Tavsiye edilen ipten farklı bir ip kullanırsanız, sadece tığınızın ve kilitli gözlerin büyüklüğünün ipe uygun olmasına dikkat edin.

 

Kısaltmalar

a = azaltma
cc = ilmek kaydırma
dc
= ikili trabzan
hdc = tekli trabzan
si = sık iğne
tr = üçlü trabzan
v = arttır
zn = zincir
°...+...° = ° ve ° arasındaki tüm ilmekleri aynı ilmeğin içine yap
[...] ... x  = parantez içindekileri ... kez tekrarla
(...) = belirtilen sıradaki toplam ilmek sayısı

 

Gövde (Yumurta)

Gövdeyi baştan sona devam ederek spiral şeklinde örüyoruz.

Birinci renk ile Sihirli Halka (Magic Loop) yapıyoruz .01.   Sihirli Halka içine 4si (4)

02.   [v] 4x (8)

03.   [1si, 1v] 4x (12)

04.   1si, 1v, [2si, 1v] 3x, 1 si (16)

05.   [3 si, 1v] 4x (20)

06.   2si, 1v, [4si, 1v] 3x, 2si (24)

07.   [5si, 1v] 4x (28)

08.   3si, 1v, [6si, 1v] 3x, 3si (32)

09.   [7si, 1v] 4x (36)

10.-14.   36si (5 sıra)

15.   İkinci renge geçiyoruz, 36si

16.-18.   36si (3 sıra)Gözleri 16 ve 17. sıraların arasına 9 ilmek boşluk bırakarak yerleştiriyoruz. Örerken bir yandan da gövdeyi elyafla dolduruyoruz.19.   2si, 1a, [4si, 1a] 5x, 2si (30)


20.   [1a, 3si] 6x (24)


21.   1si, 1a, [2si, 1a] 5x, 1si (18)

22.   [1a, 1si] 6x (12)


23.   [a] 6x (6)Gövde bitti. İpi keselim ve kalan 6 ilmeği iğne ile kapatalım.

 

Tavşan Kulaklar

- 2 tane -


İkinci renk ile 8 zincir çekelim. Tığdan sonraki ikinci zincirden başlayarak, zincir üzerine aşağıdaki ilmekleri yapalım:01.   2si, 2hdc, 2dc, ve son ilmek içine °3dc + 3tr + 3dc°.

        Şimdi de zincirin diğer tarafında kalan arka ilmeklere aşağıdaki ilmekleri yapalım:  
        2dc, 2hdc, 2si, 1zn (22)

02.   22ccKulakları 3. sıra hizasına dikmek için yeterli ip bırakarak ipi keselim, kulakları dikelim. Pembe ip ile Paskalya Tavşanının gözlerinin altına yanaklarını işleyelim.

 

TRANSLATION by Sedef Kürüm Kömürcü @sedefkurum